FinanciŽle administratie

Het financiŽle reilen en zeilen van uw onderneming is administratief te splitsen in een aantal onderdelen. Namelijk, de facturatie aan uw klanten, rekeningen die u zelf moet betalen, het kasverkeer, het betalingsverkeer over uw bank- en/of girorekening, een eventuele goederenstroom en personeel. De vastlegging van alle financiŽle mutaties binnen deze onderdelen vormen de financiŽle administratie. Met andere woorden, het is het hart van uw administratie. U kunt het verwerken van uw administratie volledig aan ons uitbesteden. Periodiek zullen wij u voorzien van verslagen opdat u de voortgang van uw bedrijf in de gaten kunt houden. Deze verslagen zullen, indien nodig voorzien zijn van adviserende voorstellen. Maar uiteraard kunt u ook zelf de administratie verwerken. Deze kunt u na afloop van een boekjaar of tussentijds bij ons ter controle neerleggen, waarna wij voor u de Winst & Verliesrekening en/of het jaarrapport samenstellen. Dezelfde adviserende taak, met een persoonlijke aanpak zullen wij hierbij waarborgen.


Samenstellen Jaarrekening

Na verwerking van de financiŽle administratie stellen wij voor u het jaarrapport op. Maar ook indien u zelf uw administratie doet, kunnen wij dit voor u doen.


Fiscale aangiften

Wij verzorgen alle fiscale aangiften:

- Omzetbelasting

- Loonbelasting

- Inkomstenbelasting (ook voor particulieren)

- Vennootschapsbelasting


Loonadministratie

Wanneer u uw loonadministratie aan ons uitbesteed, verzorgen wij de loonberekeningen, aangiften loonbelasting en sociale verzekeringen. Per maand krijgen al uw medewerkers een gespecificeerde berekening van het netto loon.


Office Managment

Voor veel bedrijven is het werk dat zij op administratief gebied nog moeten doen, alvorens het naar ons toekomt, vaak nog teveel. Voor die bedrijven bestaat ook de mogelijkheid om gebruik te maken van office management. Hierbij verzorgen wij bijvoorbeeld, naast de gangbare zaken, de facturatie, doen het incassobeheer, debiteuren bewaking, inkomsten/uitgaven managment,verzorgen het klaarzetten van betalingen aan leveranciers op vervaldata en signaleren u op al deze zaken. Hierdoor krijgt u vrijwel geheel de handen vrij voor het geen waar u eigenlijk mee bezig wilt zijn. Wij doen dit zowel intern als extern


Voor meer informatie verwijzen wij u naar het contact formulier.